SM Entertainment

KAI - Peaches (Peaches Ver.) [50% Off]

100.00 SR
100.00 SR

KAI - Peaches (Peaches Ver.)

* Date of Release : 2021. 12. 01

  • PHOTO BOOK : 215 x 300 x 7.5 (mm) / 72p
  • CD-R : 1ea
  • POSTCARD : 100 x 150 (mm) / Random 1ea out of 3ea
  • FOLDED POSTER : 332 x 480 (mm) / Random 1ea out of 2ea
  • PHOTO CARD : 55 x 85 (mm) / Random 1ea out of 3ea
  • POLAROID : 89 x 108 (mm) / Random 1ea out of 2ea
  • POSTER (First Press Only) : 610 x 920 (mm) / 1ea
  • KAI - Peaches - KSHOPINA